Campanya de La Xarxa d’Educació en Comunicació

logocontraa.jpgContra l’analfabetisme mediàtic! és el nom de la campanya que engega La Xarxa per cridar l’atenció sobre la precària situació de l’Educació en Comunicació en el nostre país. Amb l’al·lusió a l’analfabetisme volem fer referència a la situació d’inoperància en què els actuals currículums d’ensenyament deixen l’alumnat davant els mitjans de comunicació audiovisuals respecte de la capacitat de comprensió, l’anàlisi crítica dels continguts i la producció amb els llenguatges audiovisuals, dels quals resta tan indefens com un/a alumn/a a qui no s’hagués ensenyat a llegir quedaria davant un llibre.

La Trobada de La Xarxa d’enguany gira al voltant de la publicitat i tractarà sobre on i com el llenguatge publicitari penetra en l’entorn quotidià de l’alumnat -des de les seves formes d’entreteniment fins a la mateixa escola- i sobre com pot modificar la seva percepció de la realitat i la d’ell mateix, de vegades fins al punt d’afectar la seva autoestima i la seva salut.

manu3.jpg